top of page
BLUE_BIRD_ANIMATION.gif

TARIEVEN

Stichting Jeugd Tandzorg West heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars in het kader van de zorgverzekeringswet. Hierdoor dienen wij rekeningen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar en hoef jij de kosten niet voor te schieten. De meeste behandelingen die Stichting Jeugd Tandzorg West aanbiedt, worden voor jongeren tot 18 jaar door alle zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed.

 

We voeren ook behandelingen uit die alleen door aanvullende verzekeringen worden vergoed. Dit geldt vooral voor patiënten vanaf 18 jaar en voor beugelbehandelingen (orthodontie). Zorgverzekeraars verstrekken zelf informatie over de inhoud en de kosten van hun aanvullende verzekeringen.

Stichting Jeugd Tandzorg West is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk en maakt geen deel uit van een commerciële keten. Wij zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel erkend als instelling voor jeugdtandverzorging.

 

 

Voor onze behandelingen brengen wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven in rekening. Hieronder is de lijst van prestaties, codes en tarieven – zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit – opgenomen. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Download Tarieven lijst hier.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.


**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

 

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de NZa, deze is altijd leidend.

Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

bottom of page