top of page
BLUE_BIRD_ANIMATION.gif

Cliëntenraad

Beste relatie van Stichting Jeugd Tandzorg West,

Misschien bent u patiënt bij de Stichting Jeugd Tandzorg West (JTZW) of ontvangt uw kind(eren) hier mondzorg? Wellicht kunnen wij dan iets voor u betekenen! En wie wij zijn, vraagt u zich af? Wij zij de Cliëntenraad van de JTZW en zijn er om uw belangen en die van uw kinderen te behartigen. Hoe doen wij dit?

Door met u en de andere 35.000 patiënten van JTZW in contact te komen.

Graag nemen wij kennis van uw wensen, meningen en/of ideeën over (de dienstverlening van) JTZW. Op deze manier kunnen wij op onze beurt de JTZW’er ‘scherp houden’ en de belangen van de patiënten behartigen.

Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp bij nodig! Pas dan is geven van gevraagd en ongevraagd advies, meepraten en meebeslissen nuttig en stelt het ons in staat om de belangenbehartiging écht vorm te geven.

 

 

Dus beste ouders, heeft u ideeën, tips of wilt u anderszins informatie delen met betrekking tot de mondzorg van uw kind(eren), aarzel dan niet en neem contact op met de leden van de Cliëntenraad. We bespreken uw reactie en komen er zeker op terug! U kunt ons bereiken via het emailadres: clientenraad@jeugdtandzorgwest.nl

Tenslotte willen wij graag opmerken dat wij onafhankelijk deelnemen aan de Cliëntenraad en geen zakelijke of persoonlijke band hebben met stichting JTZW.

Dank voor uw tijd, wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.


**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

 

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de NZa, deze is altijd leidend.

Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Even voorstellen

Om de Cliëntenraad ‘een gezicht’ te geven stellen wij ons hieronder in het kort graag aan u voor:

bottom of page